Конкурс

Конкурс

Інститут іоносфери НАН та МОН України оголошує конкурс на заміщення посади завідувача відділу фізики іоносфери.
Кваліфікаційні вимоги:

– повна вища освіта
– ступень кандидата (доктора філософії) / доктора фіз.-мат. наук
– досвід роботи в галузі теоретичних та експериментальних досліджень параметрів іоносфери методом некогерентного розсіяння;
– наявність не менш 15 років наукового стажу;
стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування не менше 5 років
– публікації та/або патенти за науковою тематикою інституту.

Довідки за тел. 707-65-27.

Термін подання документів на конкурс 19.11.2018 – 19.12.2018 р


 

Конкурс

Інститут іоносфери НАН та МОН України оголошує конкурс на заміщення посади наукового співробітника відділу засобів зондування іоносфери.
Кваліфікаційні вимоги:

– повна вища освіта
– ступень кандидата (доктора філософії) фіз.-мат. наук або наявність дисертаційної роботи до захисту
– досвід роботи в галузі теоретичних та експериментальних досліджень параметрів іоносфери методом некогерентного розсіяння та вертикального зондування;
– наявність не менш 3 років наукового стажу;
– публікації та/або патенти за науковою тематикою інституту.

Довідки за тел. 707-65-27.

Термін подання документів на конкурс 19.11.2018 – 19.12.2018 р

——————————————————————–

Національна академія наук України і Міністерство освіти і науки України
ІНСТИТУТ ІОНОСФЕРИ НАКАЗ
“ 20 “ грудня 2018 р. м. Харків
No 123
Про затвердження переліку учасників конкурсу
Керуючись Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Постановою Президії НАН України “Про заміщення посад наукових працівників в установах НАН України” від 25.04.2001 р. No 122, Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті іоносфери НАН та МОН України, схваленим Вченою радою Інституту іоносфери 31.10.2018 р. протокол No 8 та Наказом директора Інституту іоносфери від 19.11.2018 р. No 108,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік учасників конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу фізики іоносфери:
1. Панасенко Сергій Валентинович, к.ф.-м.н., доц., зав. відділу фізики іоносфери
та вакантної посади наукового співробітника відділу засобів зондування іоносфери:
1. Барабаш Володимир Володимирович, молодший науковий співробітник відділу засобів зондування іоносфери.
2. Ученому секретарю Ляшенко М.В. розмістити перелік учасників конкурсу на офіційному сайті Інституту іоносфери.
3. Конкурсній комісії для проведення конкурсного відбору кандидатів на вакантні посади завідувача відділу фізики іоносфери та наукового співробітника відділу засобів зондування іоносфери здійснювати роботу відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті іоносфери НАН та МОН України.
4. Результати конкурсу не пізніше 30 календарних днів від дня затвердження переліку учасників конкурсу внести на розгляд та затвердження Вченої ради Інституту іоносфери. Витяг з протоколу засідання Вченої ради про затвердження результатів конкурсу долучити до конкурсних справ учасників конкурсу.
5. ІнформаціюпропереможцівконкурсуоприлюднитинаофіційномусайтіІнституту іоносфери.
Директор І.Ф. Домнін