abstracts_2013

1. Емельянов Л.Я., Кононенко А.А. Вариации частоты f0F2 ионосферы над Харьковом в течение двух циклов солнечной активности // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 193.

2. Богомаз О.В. Особливості роботи з часовими рядами при обробці даних радара некогерентного розсіяння // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 194.

3. Котов Д.В., Шульга М.А. Моделирование вариаций концентрации ионов водорода с использованием данных радара некогерентного рассеяния // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 196.

4. Лялюк О.І., Чепурний Я.М. Оцінка рівня перешкод від космічного сміття при вимірюванні іоносферних параметрів радаром НР з антеною НДА-100 // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 198.

5. Мамедов А.О. Панасенко С.В. Высотно-временные квазипериодические вариации мощности некогерентно-рассеянного сигнала // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 199.

6. Мірошніков А.Є., Богомаз О.В. Візуалізація результатів обробки даних радара некогерентного розсіяння на віддаленому сервері // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 200.

7. Підручна Н.А., Пуляєв В.А. Модифікація бібліотечних АКФ з урахуванням параметрів зондувального імпульсу // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 201.

8. Савка В.Ю., Панасенко С.В. Локализация апериодических и квазипериодических вариаций радиосигнала с помощью вейвлет-преобразования // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 203.

9. Скворцов Т.А., Фисун А.В. Определение концентрации электронов в ионосфере по измерению эффекта Фарадея // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 205.

10. Чепурний Я.М., Ємельянов Л.Я., Іскра Д.О. Визначення діаграми спрямованості антени НДА-100 за віддзеркаленнями від антропогенних космічних об’єктів // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 206.

11. Черногор Л.Ф., Барабаш В.В. Сезонно-добові варіації хвильових збурень концентрації електронів в іоносферному шарі F2 // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29–31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.–2013.–С. 207.

12. Емельянов Л.Я., Черногор Л.Ф. Сезонно-суточные зависимости скорости движения плазмы в ионосфере вблизи максимума 24-го цикла солнечной активности // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2–6, 2013). Abstracts.–2013.–Р. 28.

13. Черногор Л.Ф., Барабаш В.В. Ионозондовые наблюдения возмущений в ионосфере сопровождающих падение Челябинского метеорита // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2–6, 2013). Abstracts.–2013.–Р. 48.

14. Гринченко С.В. Планетарные распределения температуры, массовой плотности и горизонтальных ветров по данным эмпирических моделей // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2–6, 2013). Abstracts.–2013.–Р. 49.

15. Живолуп Т.Г. Вариации параметров слоя F2 в период весеннего равноденствия 2012 г. по данным радаров некогерентного рассеяния Харькова и EISCAT // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2–6, 2013). Abstracts.–2013.–Р. 51.

16. Домнин И.Ф., Емельянов Л.Я., Кацко С.В., Ляшенко М.В., Черногор Л.Ф. Ионосферные эффекты магнитной бури 13 – 15 ноября 2012 г. // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2–6, 2013). Abstracts.–2013.–Р. 52.

17. Котов Д.В., Черногор Л.Ф. Сезонные вариации концентрации ионов Не+ на фазе роста 24-го цикла солнечной активности по данным харьковского радара некогерентного рассеяния // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2–6, 2013). Abstracts.–2013.–Р. 56.

18. Богомаз А.В., Сюсюк М.Н. Определение ионного состава средней ионосферы по данным радара некогерентного рассеяния: методические особенности // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2–6, 2013). Abstracts.–2013.–Р. 61.

19. Ляшенко М.В. Тепловые процессы в геокосмической плазме во время магнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. // Международная байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике “Физические процессы в космосе и околоземной среде”. XIII Конференция молодых ученых “Взаимодействие полей и излучения с веществом” (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). Сборник тезисов.–2013.–С. 47-48.

20. Барабаш В.В., Черногор Л.Ф. Квазипериодические колебания концентрации электронов в F2-слое ионосферы: сезонно-суточные зависимости // Международная байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике “Физические процессы в космосе и околоземной среде”. XIII Конференция молодых ученых “Взаимодействие полей и излучения с веществом” (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). Сборник тезисов.–2013.–С. 35.

21. Кацко С.В. Ионосферная буря 5 – 6 августа 2011 г.: результаты наблюдений на харьковском радаре некогерентного рассеяния // Международная байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике “Физические процессы в космосе и околоземной среде”. XIII Конференция молодых ученых “Взаимодействие полей и излучения с веществом” (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). Сборник тезисов.–2013.–С. 39.

22. Мамедов А.О., Панасенко С.В. Параметры гравитационных волн в среднеширотной ионосфере вблизи осеннего равноденствия // Международная байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике “Физические процессы в космосе и околоземной среде”. XIII Конференция молодых ученых “Взаимодействие полей и излучения с веществом” (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). Сборник тезисов.–2013.–С. 49-50.

23. Богомаз А.В. Статистические погрешности определения температуры и ионного состава ионосферной плазмы методом некогерентного рассеяния. Результаты моделирования // Международная байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике “Физические процессы в космосе и околоземной среде”. XIII Конференция молодых ученых “Взаимодействие полей и излучения с веществом” (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). Сборник тезисов.–2013.–С. 81-82.

24. Богомаз А.В., Котов Д.В., Сюсюк М.Н. Методические особенности анализа данных, полученных для средней и внешней ионосферы с помощью радара некогерентного рассеяния // Международная байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике “Физические процессы в космосе и околоземной среде”. XIII Конференция молодых ученых “Взаимодействие полей и излучения с веществом” (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). Сборник тезисов.–2013.–С. 91.

25. Panasenko S.V. Wave disturbances in the ionosphere over Kharkiv, Ukraine, accompanying EISCAT heater experiments // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 36.

26. Бурмака В.П., Черногор Л.Ф. Волновые процессы в ионосфере в течение магнитных бурь в январе 2010 г. и августе 2011 г. // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 29.

27. Kotov D.V. Behavior of light ions over Kharkiv: the results of observation using incoherent scatter technique // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 33.

28. Lyashenko M.V. Dynamic and thermal processes in the geospace plasma during August 5 – 6, 2011 magnetic storm // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 34.

29. Pulyayev V.O. Features of distance sounding ionosphere by means of incoherent scattering of radio waves // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 19.

30. Черногор Л.Ф., Фролов В.Л., Барабаш В.В. Результаты ионозондовых наблюдений крупномасштабных апериодических возмущений в нижней ионосфере // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 42.

31. Искра Д.А. Повышение точности определения автокорреляционных функций сигнала некогерентного рассеяния // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 45.

32. Кацко С.В. Геокосмическая буря 14 ноября 2012 года: результаты наблюдений на харьковском радаре некогерентного рассеяния // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 46.

33. Kozlov S., Pulyayev V. Automation of the control action for the IS complex // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 47.

34. Emelyanov L., Kononenko A. Analysis of variations of the critical frequency foF2 of the ionosphere over Kharkiv during two solar cycles // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 48.

35. Lialiuk O. I., Chepurnyy J. N. Assessment interference from space debris when measured ionospheric parameters at the Kharkov IS radar // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 49.

36. Mamedov A.O., Panasenko S.V. Detection of travelling ionospheric disturbances in variations of incoherent scatter power // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 50.

37. Miroshnikov A., Bogomaz O., Zhuk A. Program of data exchange in XML format of ISR express data processing system running on the server-side // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 51.

38. Siusiuk M.M., Bogomaz O.V. Towards the ambiguity in the inverse problem in studies of the middle ionosphere using incoherent scattering technique // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 52.

39. Hramov E.A., Rogozhkin E.V., Lialuak O.I. Features of IS signal processing at intermediate frequency // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 53.

40. Шаркади М.М., Пуляев В.А. Контрольный канал радара некогерентного рассеяния // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 54.

41. Shulga M.A., Kotov D.V. Modeling the H+ ions concentration distribution under the chemical equilibrium conditions // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts.–2013.–P. 55.

42. Гринченко С.В., Дзюбанов Д.А. Использование моделей нейтральной атмосферы для теоретического расчёта скорости движения плазмы в F2-области // І Украинская конференция «Радиофизические исследования ионосферы» (РФИИ-2013). (Харьков, Украина, 24–25 октября 2013 г.). Сборник тезисов докладов [электронный ресурс].–2013.–С. 58-59.

43. Домнин И.Ф., Емельянов Л.Я., Черногор Л.Ф. Динамика ионосферной плазмы во время солнечных затмений над Харьковом в 1999–2011 гг. // І Украинская конференция «Радиофизические исследования ионосферы» (РФИИ-2013). (Харьков, Украина, 24–25 октября 2013 г.). Сборник тезисов докладов [электронный ресурс].–2013.–С. 19-23.

44. Живолуп Т.Г. Влияние солнечной активности на вариации относительной концентрации ионов атомарного кислорода и формирование слоя F1 ионосферы // І Украинская конференция «Радиофизические исследования ионосферы» (РФИИ-2013). (Харьков, Украина, 24–25 октября 2013 г.). Сборник тезисов докладов [электронный ресурс].–2013.–С. 54-57.

45. Розуменко В.Т., Черногор Л.Ф., Бурмака В.П. Физические процессы, сопровождающие старты и полеты мощных ракет // І Украинская конференция «Радиофизические исследования ионосферы» (РФИИ-2013). (Харьков, Украина, 24–25 октября 2013 г.). Сборник тезисов докладов [электронный ресурс].–2013.–С. 32-35.

46. Miroshnikov A.E., Bogomaz O.V. Kharkiv Institute ionosphere incoherent scatter radar (Ukraine) express data processing on a remote server and visualization of results // 16th International EISCAT symposium (Lancaster, UK, 12–16 August 2013).

47. Chernogor L.F., Domnin I.F., Panasenko S.V., Uryadov V.P. Observations of Travelling Ionospheric Disturbances over Kharkiv (Ukraine) during High Power HF Heating // 16th International EISCAT symposium (Lancaster, UK, 12–16 August 2013).

48. Домнін І.Ф. Напівпровідниковий компенсатор неактивних складових повної потужності // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Інтелектуальні енергетичні системи (ESS’2013)” (Мукачеве, Україна, 10–14 червня 2013 р.).

49. Богомаз А.В. , Мирошников А.Е. Практическая реализация базы данных радара некогерентного рассеяния Института ионосферы // Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины (Харьков, Украина, 12–13 декабря 2013 г.). – Харьков: НТУ «ХПИ».

50. Котов Д.В. Метод некогерентного рассеяния: зачем и как? // Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины (Харьков, Украина, 12–13 декабря 2013 г.). – Харьков: НТУ «ХПИ».